Kroz moj dugogodišnji rad i edukaciju u različitim sferama ličnog razvoja stekla sam razna zvanja, diplome i sertifikate. U dvadesetogodišnjem radu sa ljudima imala sam prilike upoznati, sarađivati i raditi sa različitim profilima i tipovima ličnosti koji su u saradnji i radu sa mnom, kroz programe koje smo prolazili, ostvarili izuzetne, trajne rezultate i promenili svoj život, život svoje porodice kao i unapredili poslovni aspekt svog života.


Lične i Skype konsultacije i treninzi

Individualni trening, lično ili putem Skype-a iz oblasti samospoznaje i ličnog razvoja, podrška i mentorstvo u procesu lične i poslovne promene.

Osim konsultacija i treninga, u ponudi su i sledeći kursevi:

  • kurs samospoznajom do samopouzdanja
  • kurs socijalnih veština
  • kurs emocionalne pismenosti
  • kurs upravljanje vremenom

Samospoznajom do samopouzdanja

Kako bi uspeli u svim sferama života: poslu, partnerstvu, odnosima,važno je da upoznamo i upotrebimo svoje potencijale, vrednosti i resurse koje posedujemo na najkvalitetniji, konstruktivan način.

Socijalne veštine

Socijalne veštine su sposobnost prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakog dana.

Emocionalna pismenost

Emocionalna pismenost je preduslov za razvijanje i postizanje kvaliteta života sa nama samima kao i sa ljudima u našem okruženju. Razumimo tuđe i zauzmimo se za svoje potrebe i stavove.

Upravljanje vremenom

Organizacija vremena, postavljanje prioriteta, postavljanje ciljeva, eliminacija kradljivaca vremena su važni za naš poslovni uspeh i mentalnu ravnotežu, kao i kvalitet u poslovanju i životu uopšte.

Posetite Facebook stanicu Centra za lični razvoj i savetovanje – Kesejić i detaljno se informišite o svim uslugama